0533 130 79 79
Architecture

Epi proColon 2.0® kolorektal kanser taraması amacıyla
ilk sırada önerilebilecek bir kan testidir.

Erken evre

Kolorektal kanser (KRK) dünyada üçüncü en sık görülen kanser türü olup, her yıl 1.4 milyon hastaya yeni tanı konulmakta ve 500 bin hasta bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir

Eğer kolon kanseri erken evrede (evre I) tespit edilebilirse 10 hastanın 9’unu 5 yıl yaşatabilmek mümkündür. Ancak günümüzde yeterli KRK taraması yapılamadığından kanser tespit edildiğinde 10 hastanın 4’ünde tümör kolon dışına yayılmış bulunmakta, bu da hastaların sağkalımını olumsuz etkilemektedir.

Epi proColon 2.0® Testi Kolorektal kanser taraması için geliştirilmiş, FDA onaylı güvenilir bir genetik kan testidir.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda tümör dokusundan bazı hücrelerin veya parçacıklarının kana geçtiği saptanmıştır. Bu yönde ilerletilen çalışmalar neticesinde kolorektal tümör dokusuna ait “metilenmiş septin 9 DNA parçacıkları”nı kanda gösterebilen bir test geliştirilmiştir.

EpiproColon adlı bu test 2016 yılında ABD’de FDA adlı sağlık otoritesi tarafından kolorektal kanseri tespit etmek için tarama amaçlı kullanılmasına onay almıştır.

Photo of Me

Epi proColon® 2.0 testi Kandan yapılan bir test olduğu için diğer KRK tarama yöntemlerine göre uygulaması kolaydır. Diğer yöntemlerin aksine ön hazırlık gerektirmez ve kişide sıkıntı yaratmaz.

Epi proColon® 2.0 testi Kandan yapılan bir test olduğu için diğer KRK tarama yöntemlerine göre uygulaması kolaydır. Diğer yöntemlerin aksine ön hazırlık gerektirmez ve kişide sıkıntı yaratmaz.

EpiproColon® 2.0 testi genetik laboratuvarında polimeraz zincir reaksiyon yöntemi ile çalışılır. Test sonuçları negatif veya pozitif olarak rapor edilir.

EpiproColon® 2.0 testinin sonuçlarının mutlaka hastanın hekimi tarafından bireysel risk faktörleriyle birlikte yorumlanması gerekir. Bu testin anlık sonucu gösterdiği ve bazı hastalık durumunda da yalancı pozitif sonuçlar vereceği unutulmamalıdır.

epiprocolon

NEGATİF TEST SONUCU NE DEMEKTİR ?

Test edilen kan örneğinde kolorektal kanser ile ilişkilendirilen metillenmiş Septin9 DNA’sının kişide saptanmadığını gösterir. Bu durum KRK ihtimalini büyük oranda (NPV:%99.9) dışlar. Bu sonuca rağmen, kişilerin önerilen zaman dilimi içerisinde tekrar KRK tarama programına dahil olmaları önerilir.

POZİTİF TEST SONUCU NASIL YORUMLANMALIDIR ?

Test edilen kan örneğinde metillenmiş Septin 9 DNA’sının saptandığını gösterir. Bu durum kişinin kesin KRK hastası olduğunu söylememekle birlikte (PPV: %11.9-28.9) olasılıkla kanser ihtimaline dikkati çeker. Ancak bu test bir tarama testi olduğu için bu sonucun mutlaka kolonoskopi ile konfirme edilmesi ve histolojik tanının konulması gerekir.

Kolorektal kanser için en etkili mücadele hastalığa erken tanı konulması ile olabilir. Bu da ancak yapılacak kanser taramaları ile mümkün olur. Sağlık otoriteleri 50 yaşından sonra düzenli aralıklarla KRK taramasını önermektedir. Günümüzde en etkili tarama yöntemi kolonoskopidir. Ancak bu yöntem girişimsel bir yöntem olup hastanın girişim öncesinde barsak temizliğini yapması ve kendini hazırlaması gerekir.

2014 yılında Almanya’da yürütülen bir çalışmada KRK taramasına uygun 172 kişiye tarama yapılması önerilmiş ve tercihleri sorulmuştur.

172 kişiye soruldu

Yapılan prospektif bir çalışmada kolorektal kanser ile ilgili hastalık bulgusu olmayan ortalama risk popülasyonu grubundaki 149 hastaya Epi proColon® 2.0 testi uygulanarak klinik başarısı araştırılmıştır. Ayrıca bir vaka kontrol serisinde kolonoskopi ile KRK olmadığı gösterilmiş 99 kişinin ve patolojik olarak KRK varlığı saptanmış olan 98 hastanın kanları alınarak Epi proColon® 2.0 testinin klinik sonuçları incelenmiştir.

Epi proColon® 2.0 ile yapılan bu çalışmaların sonucunda Epi proColon 2.0 testinin klinik başarısı aşağıda özetlenmektedir

172 kişiye soruldu

Epi proColon® 2.0 testi değişik evrelerdeki proksimal ya da distal yerleşimli kolon ve rektum kanserlerini kan örneklerinde tayin edebilen bir tarama testidir

SIK SORULAN SORULAR

EpiproColon® 2.0 testi kişide neyi tespit etmektedir?

Kişinin kanındaki metilenmiş Septin 9 genini saptamaktadır. Saptanan bu DNA parçacığının kolorektal kanser ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

EpiproColon® 2.0 testi sadece kolorektal kansere (KRK) ait bir sonuç mu söyler?

Evet. Sadece KRK ihtimalini söyler.

EpiproColon® 2.0 testi sonucu ileriye ait kolon kanserine yakalanma olasılığını söyler mi?

Hayır. Test sadece yapıldığı andaki KRK olasılığını söyler.

EpiproColon® 2.0 testi sonuçlarının istatistiksel olarak anlamı nedir?

Testin özgüllüğü yapılan araştırma sonuçlarına bağlı olarak %96.9 – 99.3; duyarlılığı ise %80.6’dır. 2016 yılında, Amerikan Sağlık Otoritesi FDA ortalama KRK kanser riski taşıyan kişilerde KRK taraması yapılmasına onay vermiştir.

Test sonucu negatif çıkar ise ne yapılması gerekir?

Test edilen kan örneğinde kolorektal kanser ile ilişkilendirilen metillenmiş Septin9 DNA’sının kişide saptanmadığını gösterir. Bu durum KRK ihtimalini büyük oranda (NPV:%99.9) dışlar. Bu sonuca rağmen, kişilerin önerilen zaman dilimi içerisinde tekrar KRK tarama programına dahil olmaları önerilir.

Test sonucu pozitif çıkar ise ne yapılması gerekir?

Test edilen kan örneğinde metillenmiş Septin 9 DNA’sının saptandığını gösterir. Bu durum kişinin kesin KRK hastası olduğunu söylememekle birlikte (PPV: %11.9-28.9) olasılıkla kanser ihtimaline dikkati çeker. Ancak bu test bir tarama testi olduğu için bu sonucun mutlaka kolonoskopi ile konfirme edilmesi ve histopatolojik tanının konulması gerekir.

EpiproColon® 2.0 testi kolonoskopik incelemeye alternatif midir?

Epi proColon® 2.0 testi bir erken tanı, tarama testi olup kolonoskopiye alternatif değildir. Kanser taraması açısından, kolonoskopiden kaçınan kişiler için alternatif bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

EpiproColon® 2.0 testini yaptırmak özel bir hazırlık gerektirir mi?

Bu testin en büyük avantajı uygulaması kolay ve hazırlık yapılması gerektirmeyen bir test olmasıdır. Verilecek 10 cc kan örneğinde analiz yapılabilir..

EpiproColon® 2.0 testini yaptırmak için kişiden kan alınması ve bu test için özel hazırlanmış olan Örnek Toplama Kiti içerisindeki tüp içerisine konulması gerekir. Kişi kanını doktorun odasında veya laboratuvarda verebilir. Kan örnekleri sadece kutu içindeki özel tüpe konulmalı ve Test İstem Formu ile Hasta Onam Formları doldurulmalıdır.

Kan örneğinin toplama kiti içerisinde belirtilen adrese belli süre içerinde ulaştırılması gerekir.

Özel bir genetik olduğundan bu analizinin laboratuvarda çalışılması belli bir süre alabilir. Sonuçlar bir rapor halinde kişiye ve/veya doktoruna iletilir.

Epi proColon® 2.0 testi Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı ruhsatlı Genetik Tanı Merkezlerinde çalışılır.

epiprocolon

Epi proColon® 2.0 testinin yapılabilmesi için «Örnek Toplama Kiti» ne sahip olmak gerekir.
Örnek Toplama Kiti elde etmek için alttaki formu doldurunuz.

Testi talep eden kişinin